Organizare - Despre noi

Istoria columbofiliei românești de agrement

Istoria columbofiliei românești de agrement este una complexă, debutând la nivel național în anul 1969, prin înființarea în cadrul Uniunii Columbofile Din România a unei secții a crescătorilor de porumbei de agrement. Anterior acestui eveniment, la nivel local, sunt înființate o serie de asociații care au în componența lor crescători de porumbei de agrement, asociații care funcționeză în prezent sub aceleași denumiri sau prin intermediul succesoarelor legale.

Printre cele mai vechi asociații din țara noastră amintim:

 • Asociația Fauna Banatului, fondată în anul 1907;
 • Societatea Transilvăneană pentru Creșterea Animalelor Mici Domestice, cu sediul la Brașov, fondată în anul 1913;
 • Clubul Porumbelul 1929 Lugoj - fondat în anul 1929.

Secția crescătorilor de porumbei de agrement a fost condusă, încă de la inființare, de o personalitate marcantă a columbofiliei românești în persoana arhitectului Feliciu Bonațiu, cu o scurtă pauză între anii 1976-1977, când secția a fost condusă de către academicianul Ștefan Peterfi, prorector al Universității din Cluj-Napoca, membru și vicepreședinte al Academiei Române, crescător și un mare pasionat al porumbeilor de agrement.

În anul 1990, Uniunea Columbofilă a primit denumirea de Uniunea Federațiilor Columbofile din România, având în subordine, la nivelul județelor, inclusiv cluburi pentru crescători de porumbei de agrement. Tot în 1990 se constituie Asociația Națională Columbofilă "Agrement Și Sport" din România (ANCASR) prin decizia unui comitet de organizare format dintr-un număr de 21 de membri fondatori, condus de domnul Feliciu Bonațiu, în calitate de președinte.

ANCASR își desfășoară activitatea prin intermediul a două secții specializate și anume:

 • secția crescătorilor de porumbei de agrement,
 • secția crescătorilor de porumbei de zbor.

Activitatea ANCASR se desfășoară sub conducerea arh. Feliciu Bonațiu până în anul 1996, an în care se hotărăște mutarea sediului ANCASR în sediul Clubului Porumbelul 1929 Lugoj, situat în mun. Lugoj. Din cauza unor probleme acute de sănătate, arh. Feliciu Bonațiu renunță la funcția de președinte, urmând a fi ales în această funcție ing. Ciurescu Sebastian din Lugoj.

În anul 2002, în cadrul Adunării Generale desfășurată la Lugoj, formată dintr-un număr de 51 de delegați desemnați de cluburile afiliate, a fost aleasă nouă componentă a consiliului de conducere al ANCASR format din 13 membri, sub conducerea domnului Mihali Ioan. Pe fondul unor conflictele apărute în cursul anului 2005, generate de o parte a conducerii executive, ANCASR se rupe. Apar astfel două entități noi: Uniunea Generală A Crescătorilor De Porumbei, Păsări Și Animale Mici Din România (UGCPPAMR) și continuatoarea legală a ANCASR, Asociația Cluburilor Columbofile Agrement Și Sport Din România (ACCASR).

În anul 2006, are loc la Timișoara o Adunare Generală extraordinară a ACCASR, fiind ales în funcția de președinte domnul Gătejescu Alexandru.

În anul 2008, ACCASR și Asociația Crescătorilor De Păsări Și Porumbei De Agrement Fauna Băniei Din Craiova au fondat prima federație de profil columbofil din România- Federația Asociațiilor Columbofile De Agrement Și Sport Din România (FACASR).

Începând cu anul 2008, toate edițiile Expozițiilor Naționale vor fi organizate sub egida Federației:

 • 2008 - CRAIOVA
 • 2009 - LUGOJ
 • 2010 - ORADEA
 • 2011 - BRAȘOV (expoziția a fost devansată în luna ianuarie 2012)
 • 2012 - TÂRGU MUREȘ
 • 2013 - LUGOJ
 • 2014 - SUCEAVA ( ediție organizată în colaborare cu UGCPPAMR ȘI FACPAMRPR)
 • 2015 - NU A FOST ORGANIZATĂ EXPOZIȚIE NAȚIONALĂ
 • 2016 - BUCUREȘTI
 • 2017 - BĂICOI
 • 2018 - NU A FOST ORGANIZATĂ EXPOZIȚIE NAȚIONALĂ
 • 2019 - BUCUREȘTI
 • 2020 - NU A FOST ORGANIZATĂ EXPOZIȚIE NAȚIONALĂ (covid-19)

În anul 2014, sunt întreprinse demersuri în vederea afilierii asociațiilor componente la UGCPPAMR, acțiune care s-a soldat cu un eșec total având în vedere conflictele interne din această organizație.

În anul 2016, președintele în exercițiu al FACASR, domnul Alexandru Florian Gătejescu, relansează activitatea FACASR prin organizarea Expoziției Naționale în colaborare cu Federația Asociațiilor Crescătorilor De Păsări De Curte Și Animale Mici În Rasă Pură Din România aflată sub conducerea domnului Alin Deteșan și cu Asociația Crescătorilor De Porumbei Jucători De Galați Din România aflată sub conducerea domnului Piussi Torino. Tot în anul 2016, ia naștere Federația Națională A Crescătorilor De Porumbei, Păsări Și Animale Mici Din România, sub conducerea domnului Ernestin Ladislau Grun, și astfel începe procesul de unire într-o singură entitate națională.

Unul din obiectivele principale ale FNCPPAMR îl reprezintă facilitarea participării crescătorilor români la evenimentele internaționale organizate sub egida Entente Européenne D'aviculture Et De Cuniculture, organizație europeană fondată în 1938.

Membrii fondatori ai noii Federații Naționale sunt:

 • Uniunea Generală A Crescătorilor De Porumbei, Păsări Și Animale Mici Din România – reprezentată prin domnul Vasile Ion Liviu
 • Asociația Cerscatorilor De Animale, Păsări Și A Producătorilor Agricoli Pleșuva Comarnic – reprezentată prin doamna Oancea Elena Carmen
 • Asociația Crescătorilor De Iepuri Și Păsări De Rasă Tibiscum Banat – reprezentată prin domnul Vasile Ion Liviu
 • Asociația Clubul Național Voiajorul Românesc De Frumusețe – reprezentată prin domnul Neagu Marius
 • Asociația Napoca A Crescătorilor De Păsări Și Animale – reprezentată prin domnul Cornea Mihai Marcel
 • Asociația Crescătorilor De Păsări Și Animale Mici Luduș 2011 – reprezentată prin domnul Avram Teodor Sebastian

Începând cu anul 2016 Expozițiile Naționale se organizează sub egida FNCPPAMR.

În anul 2019, în urmă alegerilor organizate în cadrul Adunării Generale a FNCPAMR, este ales în funcția de președinte domnul Vasile Ion Liviu, care organizează cu succes mult așteptată Expoziție Națională a României la București, în cadrul Centrului Expozițional Romexpo. Expoziția Națională 2019 este marcată și de prezența vicepreședintelui Entente Européenne D'aviculture Et De Cuniculture, domnul István Rohringer.

Începutul anului 2020 este marcat de tragicul eveniment în care, președintele ales, domnul Vasile Ion Liviu, își pierde viața. Ca urmare a regretabilului eveniment, Adunarea Generală a FNCPPAMR își desemneaza noul președinte în persoana domnului Gătejescu Alexandru Florian.

Scopul si obiectivele FNCPPAMR

 • Crearea, dezvoltarea și promovarea cadrului organizatoric în domeniul creșterii porumbeilor, păsărilor de curte, păsărilor de colivie, iepurilor, cavia și a animalelor mici de companie.
 • Atragerea, implicarea și specializarea crescătorilor, atât din cadrul Federației, cât și la nivel național, pentru creșterea acestora în conformitate cu standardele naționale și europene.
 • Atragerea și implicarea cercetării științifice în procesul de păstrare, conservare și ameliorare a raselor românești existente și omologarea de noi rase românești, cu respectarea particularităților specifice fiecărei specii și rase.
 • Susținerea intereselor crescătoriilor în fața autorităților naționale și internaționale și în raporturile juridice cu alte persoane fizice sau juridice, implicate în activitatea de creștere a porumbeilor, păsărilor de curte, păsărilor de colivie, iepurilor, cavia și a animalelor mici de companie.

În realizarea scopului propus se vor urmări urmatoarele obiective:

 1. Stabilirea și menținerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activității crescătorilor de porumbei, păsări de curte, păsări de colivie, iepuri, cavia și animale mici de companie, de pe întreg teritoriul României, afiliați Federației.
 2. Promovarea încrederii în creșterea porumbeilor, păsărilor de curte, păsărilor de colivie, iepurilor, cavia și a animalelor mici de companie.
 3. Asigurarea aplicării și implementării standardelor europene prin stimularea specializării în domeniul creșterii porumbeilor, păsărilor de curte, păsărilor de colivie, iepurilor, cavia și a animalelor mici de companie.
 4. Promovarea raselor românești de porumbei, păsări de curte și iepuri la evenimentele expoziționale interne și internaționale.
 5. Păstrează, conservă și ameliorează rasele românești de porumbei, păsări de curte și iepuri și omologheaza noi rase respectând particularitățile specifice fiecărei specii și rase în conformitate cu cerințele procedurii existente.
 6. Înființează comisii de standardizare pentru secțiile sale de specialitate în vederea standardizării și omologării raselor românești, cu respectarea normelor recomandate de Entente Européenne D'aviculture Et De Cuniculture. .
 7. Întocmește, la propunerea comisiilor de specialitate din cadrul Federației, o lista cu arbitrii naționali care vor asigura desfășurarea concursurilor naționale.
 8. Reprezintă interesele membrilor asociați în forul european Entente Européenne D'aviculture Et De Cuniculture. .

România în Entente Européenne D'aviculture Et De Cuniculture

 • Afilierea României la forul european Entente Européenne D'aviculture Et De Cuniculture are loc în anul 2006 prin Uniunea Generală a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România (UGCPPAMR).
 • În anul 2006 UGCPPAMR reușește aflilierea la forul European a secției de porumbei cu ocazia Adunării Generale a EE de la Leusden, Olanda.
 • Doi ani mai târziu, în 2008, UGCPPAMR dublează reușită prin afilierea la forul european a secției de iepuri cu ocazia Adunării Generale a EE din Pula, Croația.
 • În anul 2014, cu prilejul Adunării Generale a EE de la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, UGCPPAMR punctează din nou și reușește afilierea secțiilor de păsări de curte, respectiv păsări de colivie.
 • În anul 2014, pentru prima dată de la intrarea României în marea familie europeană a crescătorilor de păsări şi animale de agrement, a fost organizată Expoziția Națională a României, sub egida Entente Européenne, de către Asociaţia „Fantezia“, Ţara de Sus din Suceava în colaborare cu UGCPPAMR şi FACPCAMRPR.
 • Odată cu aflilierea tuturor secțiilor la forul european Entente Européenne D'aviculture Et De Cuniculture, devine din ce în ce mai evidență necesitatea reprezentării tuturor crescătorilor români la nivel European de către o singură entitate, regulamentele EE permițând afilierea unei singure entități reprezentative pentru fiecare țară membră.
 • Astfel, în anul 2016, ia ființă Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România, rezultatul efortului comun și al cooperării asociațiilor membre ale Uniunii Generale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România (UGCPPAMR), a Federației Asociațiilor Crescătorilor de Păsări de Curte și Animale Mici în Rasă Pură din România (FACPCAMRPR) și a Federației Asociațiilor Columbofile de Agrement și Sport Din România (FACASR).
 • Începând cu anul 2016 Federația Națională a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și Animale Mici din România (FNCPPAMR) reprezintă singură organizație din România afiliată la forul european Entente Européenne D'aviculture et de Cuniculture, cu responsabilități în crearea, dezvoltarea și promovarea cadrului organizatoric în domeniul creșterii porumbeilor, păsărilor de curte, păsărilor de colivie, iepurilor, cavia și a animalelor mici de companie.

Dev by Dybo.ro - 2020